Pekara Sunce

The property
  • Adresa: Srbac
  • Ulica: Zdravka Čelaka br.3
  • E-mail: info@pekarasunce.com
  • Telefon: 051/740 745
  • Mob: 065/518 884
Kroz proizvodnju kvalitetnih i zdravstveno ispravnih prehrambrenih proizvoda, poštujući zahtjeve najviših svjetskih standarda, želimo postaviti svijetao primjer savremenog, društvenog odgovornog poslovanja, te biti čvrst oslonac svojoj lokalnoj zajednici.  

POST A COMMENT

Write a Review

3222 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register