Alumina d.o.o

The property
  • Adresa: Karakaj b.b, 75400 Zvornik
  • Rеpublika Srpska - BiH
  • +387(0)56 260 435
  • +387(0)56 260 970
  • +387(0)56 260 726
  • sec@birac.ba
  • www.aluminazv.ba
Kompanija “ALUMINA” je locirana u Istočnom dijelu Republike Srpske u BiH, povezana željeznicom i drumskim putevima sa Jadranskim I Dunavskim lukama. Trenutno zapošljava oko 1200 radnika. Osnovna djelatnost: proizvodnja glinice, hidrata, zeolita, vodenog stakla. Po čemu je „Alumina“ d.o.o. jedinstvena Jedina fabrika na zapadnom Balkanu koja se bavi preradom boksita po Bayer-ovom postupku i proizvodjom različitih vrsta hidrata i glinica. Lokalni dobavljači sirovina boksita - Za svoju proizvodnju snadbijevamo se boksitima iz užeg okruženja koristeći prednosti njihovog kvaliteta sa aspekta mikroprimjesa i sadržaja organskih materija. Simbioza proizvodnih procesa - Pored osnovnoih proizvoda, hidrata i različitih vrsta glinice, „Alumina“ d.o.o. u svom fabričkom krugu proizvodi i različite vrste zeolita kao i natrijum silikata, „vodenog stakla“, u tečnom stanju. Energetska ušteda i smanjenje proizvodnih troškova - Prednost međusobne povezanosti ovih procesa se ogleda kroz veliku energetsku uštedu, jer se za procese proizvodnje različitih vrsta zeolita koriste gotovi, temperirani, rastvori iz proizvodnje glinice i proizvodnje natrijum silikata za razliku od većine drugih proizvođača koji moraju da te rastvore pripreme od nabavljenih sirovina pri čemu se troši dodatno vrijeme, energija, angažuje dodatna tehnološka oprema, i radna snaga itd. Drugi benefit ove povezanosti procesa što se rastvori koji se dobijaju kao balast u toku proizvodnje zeolita, (određene vrste filtrata) mogu vrlo uspješno primjenjivati u procesu proizvodnje glinice. Na taj način ove povezanosti procesa smanjuju proizvodne troškove. Kompanija ALUMINA je locirana u istočnom dijelu Republike Srpske u BiH, povezana željeznicom i drumskim putevima sa jadranskim i dunavskim lukama. Strateški položaj joj omogućava vezu sa velikim brojem zemalja u koje izvozi: Španija, Francuska, Italija, Njemačka, Danska, Holandija, Švajcarska, Austrija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Češka, Rumunija, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Grčka, Turska, Izrael, Saudijska Arabija, Jodan, Tunis, Egipat, Sudan, Maroko, Alžir, Pakistan, Indija, Kina, SAD, Kolumbija, Kostarika. 

POST A COMMENT

Write a Review

2076 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register