ELTOM d.o.o

The property
Osnovni cilj nam je pružati vrhunsku uslugu izvođenja, projektiranja i održavanja električnih instalacija, kao i proizvodnje elektro opreme. Nastojimo uvoditi nove standarde i tehnologije, te imati korektan i stabilan odnos sa svim poslovnim partnerima. Posjedujemo certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001 i strogo se pridržavamo svih odrednica koje proističu iz tog certifikata, vodeči računa o boljoj organizaciji svih segmenata procesa rada. Aktivnosti koje se poduzimaju su podređene interesima i zadovoljstvu kupca, jer samo takav kupac može donijeti nove poslove i doprinjeti cjelokupnom uspjehu naše firme. Želja nam je da nastavimo sa uspješnim i kvalitetnim odnosom prema dosadašnjim poslovnim partnerima, ali i da stalno proširujemo krug novih partnera i investitora. Cilj nam je ući u grupu najboljih i prepoznatljivih u državi u domeni elektro struke, kao i proširiti usluge i djelatnosti na strana tržišta. Nastojimo postići visoku svijest svakog zaposlenika Eltoma o važnosti njegovog doprinosa na konačnu kvalitetu usluga i proizvoda, odnosno uspjeh firme. Pri svemu ovome ne zaboravljamo voditi računa o sigurnosti i zaštiti ljudi i okoline. Kvalitetan i obrazovan kadar, visoka tehnološka opremljenost, veliko iskustvo i zavidna referenc lista garancija su za kvalitetno obavljanje bilo koje vrste posla u našoj oblasti.  

POST A COMMENT

Write a Review

2004 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register