HP investing d.o.o

The property
Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
 • Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 (0)36 577 328
 • E-mail: hpinvest@bih.net.ba
Telefonski brojevi:
 • TEHNIČKA SLUŽBA: +387 (0)36 577 024; 576 645
 • KOMERCIJALA: +387 (0)36 557 480; 557 481
 • RAČUNOVODSTVO: +387 (0)36 556 635
 • BETONARA BIŠĆE POLJE: +387 (0)36 577 009 (prodaja betona i betonske galanterije)
 • BETONARA OPINE: +387 (0)36 576 033
 • BETONARA VRAPČIĆI: +387 (0)62 345 589
 • ASFALTNA BAZA: +387 (0)36 588 013; 588 815; 588 816
 • SKLADIŠTE: +387 (0)36 577 130
Proizvodnja betonske galanterije za saobraćajne i infrastrukturne objekte (ivičnjaci, kanalice, rigoli, ploče, betonske cijevi: pune i drenažne) je takođe jedna od osnovnih aktivnosti fime HP INVESTING d.o.o. Mostar. Takođe radimo proizvodnju i usluge transporta i ugradnje svih vrsta i MB betona (obični, hidrotehnički i visokovrijedni betoni). U našim građevinskim poduhvatima smo vođeni idejom da efikasno, brzo i uz vrhunski kvalitet udovoljimo zahtjevima naših investitora. Stručni i kvalitetni kadrovi, te savremena građevinska mehanizacija i oprema čine osnovnu snagu kompanije pri uspješnoj realizaciji projekata. Pri svemu tome surađujemo sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima materijala i opreme, kao i provjerenim i kvalitetnim kooperantima pri izvođenju specijalizovanih građevinskih radova. Osnovne vrijednosti kompanije su izvođenje radova u skladu sa preuzetim rokovima i dogovorenim kvalitetom, te kontinuirana komunikacija sa naručiocem projekta u cilju eventualnih nepravilnosti koje se mogu javiti tokom izvršenja dogovorenog posla. Kompanija je od svog osnivanja u stalnoj ekspanziji sa tenzijama ka daljem razvoju poslovanja.

POST A COMMENT

Write a Review

2664 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register