ORMAN d.o.o

The property
  • Adresa: Žrtava domovinskog rata b.b. 71250 Kiseljak
  • ID broj: 4236041830008
  • PDV broj: 236041830008
  • Tel.: 00387 30 591 111
  • Fax.: 00387 30 543 511
Orman d.o.o. Kiseljak obavlja više vrsta poslovnih aktivnosti, a najbitnije su:
  • niskogradnja (posjedujemo reference na izgradnji hidrotehničkih objekata (male protočne hidroelektrane, rezervoari, cjevovodi), radovi na izgradnji saobraćajnica, vanjska uređenja, regulacija korita vodotoka, izgradnja ab temelja za velika industrijska postrojenja, radovi rušenja, izgradnja mostova do 20,00 metara rasponske kontrukcije, sanacija klizišta, zimsko i ljetno održavanje puteva i sve ostalo u domenu niskogradnje)
  • promet nafte i naftnih derivata posebna poslovna jedinica
  • benzinske pumpe
  • tehnički pregled vozila
Danas firma Orman d.o.o. raspolaže sa cca 80 voznih jedinica, šest benzinskih pumpi, preko 40 građevinskih mašina, cca 800 m² poslovnog prostora, 1200 m² natkrivenog servisnog prostora i 15000 m² otvorenog servisnog prostora. U firmi Orman d.o.o. je zaposleno preko 130 uposlenika. U proteklih nekoliko godina napravljeno je na desetine kilometara cesta, značajan broj cestovnih objekata, sanacija korita rijeke, preko stotinu kilometara redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta, rušenja objekata i sl. Firma Orman d.o.o. je osnovana i posluje na zdravim osnovama i bez kreditnih i drugih zaduženja.

POST A COMMENT

Write a Review

00387 30 591 111
2475 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register