RADANOVIĆ COMPANY d.o.o. Trebinje

The property

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVUNU I USLUGE d.o.o. " RADANOVIĆ COMPANY " EKSPORT - IMPORT

  • Adresa: Grab - Zupci bb , 89101 Trebinje
  • Telefon: 066/ 700 801
  • Telefon: 066/923 923
  • Email: aleksandarradanovic69@gmail.com
Eksploatacija, prerada i primjena arhitektonskog građevnog kamena u Hercegovini ima vijekovnu tradiciju. Oslanjajući se na tu tradiciju, iskustva i stečena znanja osnovana je firma Radanović Company d.o.o. u Trebinju. Osnovna djelatnost je:
  • Eksploatacija kamena, proizvodnja i prodaja svih vrsta gradjevinskih frakcija (šljunka i pijeska, sijanog i mljevenog)
  • Proizvodnja frakcija za pravljenje najkvalitetnih vrsta betona i betonskih proizvoda
  • Takodje se bavi svim vrstama iskopa u svim kategorijama zemljista
  • Rušenje objekata
  • Nasipanje, ravnanje i odvozi materijala
U svom razvoju do današnjih dana, prateći tehnološki napredak, ulaganjima u savremenu opremu i nove proizvodne postupke te prilagođavajući tome organizaciju rada, firma povećava proizvodnju i asortiman proizvoda. U svom dugogodišnjem radu i poslovanju preduzeće je širilo poslovne kontakte u zemlji i inozemstvu. Radanović Company održava poslovne odnose kako na regionalnom nivou tako i na području mnogobrojnih evropskih i prekomorskih zemalja.

Nažalost, obrazac za komentare trenutačno je zatvoren.

2359 Views
More from this employer
31. Maja 2023.
30. Maja 2023.
25. Maja 2023.
25. Maja 2023.
You don't have permission to register