RADANOVIĆ COMPANY d.o.o. Trebinje

The property

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVUNU I USLUGE d.o.o. " RADANOVIĆ COMPANY " EKSPORT - IMPORT

  • Adresa: Grab - Zupci bb , 89101 Trebinje
  • Telefon: 066/ 700 801
  • Telefon: 066/923 923
  • Email: aleksandarradanovic69@gmail.com
Eksploatacija, prerada i primjena arhitektonskog građevnog kamena u Hercegovini ima vijekovnu tradiciju. Oslanjajući se na tu tradiciju, iskustva i stečena znanja osnovana je firma Radanović Company d.o.o. u Trebinju. Osnovna djelatnost je:
  • Eksploatacija kamena, proizvodnja i prodaja svih vrsta gradjevinskih frakcija (šljunka i pijeska, sijanog i mljevenog)
  • Proizvodnja frakcija za pravljenje najkvalitetnih vrsta betona i betonskih proizvoda
  • Takodje se bavi svim vrstama iskopa u svim kategorijama zemljista
  • Rušenje objekata
  • Nasipanje, ravnanje i odvozi materijala
U svom razvoju do današnjih dana, prateći tehnološki napredak, ulaganjima u savremenu opremu i nove proizvodne postupke te prilagođavajući tome organizaciju rada, firma povećava proizvodnju i asortiman proizvoda. U svom dugogodišnjem radu i poslovanju preduzeće je širilo poslovne kontakte u zemlji i inozemstvu. Radanović Company održava poslovne odnose kako na regionalnom nivou tako i na području mnogobrojnih evropskih i prekomorskih zemalja.

Nažalost, obrazac za komentare trenutačno je zatvoren.

3016 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register