SMT Gradnja Doboj

The property
 • Adresa: Bukovica Velika aerodromsko naselje broj 125.
 • Telefon:  065 511 263
 • E-mail: smtgradnja@gmail.com
Izrada stampanog beton, fero-betona i cementne glazure ( estriha ).
 • CEMENTNA GLAZURA (estrih)
Estrih je tanki građevinski element koji se polaže na nosivu podlogu-betonsku ploču, kao priprema za izvedbu poda. Ima ulogu toplotne i zvučne izolacije. Mogućnost primjene:
 • Kuće
 • Vikendice
 • Terase
 • Tavanske prostorije
 • Stambene zgrade
 • Podrumi
 • FERO BETON (SUVI POSIP)
Osnovi materijal je beton po kojem se baca suvi posip na bazi specijalnog kvarcnog agregata za izradu završnih podnih obloga. Suvi posip (kvarc) je jednokomponetni sivi ili obojeni koji se sastoji od mješavine cementa čvrstih agregata, komponentnih dodataka i pigmenta. otporan je na habanje.
 • Mogućmost primjene:
 • Skladišta
 • Fabrike
 • Proizvodni pogoni
 • Hangari
 • Benzinske stanice
 • Auto meh. radionice i sl.
ŠTAMPANI BETON (Dekorativni betoni) Osnovni materijal je beton pojačan fiber vlaknim. Nakon toga se obrađuje dodatnim materijalima i alatima. Na taj način se dobija površina koja je: (Dugotrajna, otporna na atmosferske uticaje, vodo-otporna, otporna na mraz i led, laka za održavanje)
 • Moguća primjena:
 • Pločnici
 • Ulice
 • Dvorišta
 • Staze
 • Šetališta
 • Terase
 • Rubovi bazena
 • Prilazni putevi
 • Dvorane, hale i sl.
             

Nažalost, obrazac za komentare trenutačno je zatvoren.

2232 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register