Dineco d.o.o

The property
Uprava preduzeća
 • Melentija Perovića bb89101 Trebinje, RS, BiH
 • Telefon: + 387 59 261 060
 • e-mail: dineco.co.ba@gmail.com
Proizvodnja namještaja
 • Melentija Perovića bb 89101 Trebinje, RS, BiH
 • Telefon: + 387 59 261 060
 • e-mail: info@dinecogroup.com
Obrada kamena
 • Melentija Perovića bb 89101 Trebinje, RS, BiH
 • Telefon: +387 59 259 045
 • e-mail: dinecokamen@gmail.com
Projektovanje namještaja
 • Republike Srpske bb 89101 Trebinje, RS, BiH
 • Telefon: +387 59 270 531
 • e-mail: dinecoplus@gmail.com
Od samog osnivanja bavimo se proizvodnjom pločastog namještaja, a kasnije smo upotpunili svoju ponudu dizajniranjem i opremanjem enterijera, od idejnih rješenja, 3D vizualizacije do krajnje izrade. Proizvodno prodajni program društva DINECO d.o.o. Trebinje sastoji se od: PJ – Proizvodnja namještaja od pločastih materijala; PJ – Prerada prirodnog mermera i granita i PJ – Maloprodaja kancelarijskih stolica i namještaja. Svoju proizvodno – poslovnu aktivnost društvo obavlja na adresi Ulica Melentija Perovića bb Trebinje, gdje je smještena i uprava preduzeća. Novi salon za projektovanje namještaja od pločastih materijala nalazi na adresi Ulica Republike Srpske bb Trebinje (Stara autobuska stanica) sada zgrada “Dom sunca”. SO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Uveli smo sistem upravljanja prema ISO 9001:2008 za proizvodnju namještaja od pločastog materijala i obradu prirodnog granita i mermera . Uvođenjem ISO standarda unaprijedili smo procese proizvodnje kao i sistem upravljanja.  

POST A COMMENT

Write a Review

2029 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register