HERC gradnja

The property
 • Adresa:
 • Sjedište: Poparina strana 22, 89230 Bileća
 • Uprava: Herceg Stjepana Kosače br 1, 89101 Trebinje
 • Telefon:
 • +387 59 273 600
 • +387 59 270 658
 • Betonara i separacija - Tel: 059 480 519, Fax: 059 489 191
 • E-mail: hercgradnja@gmail.com
Firma "HERC GRADNJA" d.o.o. Bileća osnovana je 1993. godine, pod drugim nazivom, kada prvi put nastupa u oblasti građevinarstva. Prvih godina aktivnost se ogleda u izvođenju manjih građevinskih radova na širem području Hercegovine i proizvodnji agregata i betona. Početak rada naše firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu ova firma je znatno napredovala i tako izrasla u moćnu organizaciju sposobna da samostalno kvalitetno, poštujući vremenske rokove obavi sve građevinske zahvate koji joj budu povjereni.

Djelatnosti:

 • Visokogradnja
 • Proizvodni pogon
 • Niskogradnja
 • Hidrogradnja
 

POST A COMMENT

Write a Review

3536 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register